Navigácia

Pondelok 17. 12. 2018

Vedenie školy

 

Riaditeľ školy:                       

Mgr. Alojz Žuffa

Zástupkyňa riaditeľa školy:    

Mgr. Zuzana Chalanová

 

Metodické orgány školy:

Metodické združenie:

ved. Mgr. Jarmila Dočárová

PK prírodovedných predmetov:

ved. Mgr. Oľga Babuliaková

PK jazykov spoločenskovedných predmetov:

ved. Mgr. Zuzana Michalisková

PK výchovných predmetov:

ved. Mgr. Brigita Janitová                                     

 

Výchovný poradca:             

Mgr. Ivana Martiaková

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Janka Jurčová

 

 

 

Mapa

Počet návštev: 1178885

**Nachádzate sa na stránke Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou**

Novinky

 • ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou prijme do pracovného pomeru

  - školského psychológa s úväzkom 50% a nástupom ihneď.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • profesijný životopis,

  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

  • doklady o ukončenom vzdelaní

 • Žiačky 7. ročníka - Miriam Pavlišinová a Zuzana Poneková sa dňa 11. 12. 2018 zúčastníli VIII. ročníka plavecjej súťaže pod názvom Vianočné plávanie. Vyhlasovateľom a usporiadateľom súťažeboli: OK Kysuce, CVČ Čadca a MPS Čadca.

  Dievčatá súťažili v dvoch kategóriách: 50m kraul a 50m prsia.

  V prvej kategórii Miriam obsadila 2. miesto a Zuzana 4. miesto.

  V druhej katerórii Miriam obsadila opäť 2. miesto a Zuzana 5. miesto.

  Žiačkam gratulujeme!

  Príprava a doprovod žiačok: Mgr. Adela Olšiaková.

 • Príjemnú predvianočnú atmosféru si vytvorili aj naši druháci spoločne s triednou pani učiteľkou a rodičmi. Najskôr svoju triedu premenili na tvorivé dielne, potom sa už všetci pustili do práce. Žiaci sa za pomoci rodičov a pani učiteľky snažili vyrobiť čo najkrajšie vianočné ozdoby, dekorácie , darčeky a iné krásne veci. Originálne výrobky zhotovovali z prírodných materiálov a sú vhodné na ďalšiu recykláciu. Všetko, čo deti kreatívne vytvorili, s pýchou vystavovali a ukazovali svojim spolužiakom. Vyrobené handmade dekorácie sú vystavené na vianočnej výstavke 2. triedy.

 • Vedieť narábať s financiami a vyznať sa v ponúkaných produktoch bankových a nebankových spoločností je dôležité na zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

  Informácie, poznatky a skúsenosti z praxe sprostredkovali žiakom 8. a 9. ročníka pracovníčky pobočky VÚB v Turzovke. Monika Perďochová s kolegyňou Lenkou Perďochovou sa snažili žiakom priblížiť svet financií a vysvetliť základné pojmy: príjmy, výdavky, bankový účet, úver ... . Pokúsili sa im vysvetliť rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi príjmami a rozlišovať medzi nevyhnutnými, investičnými a zbytočnými výdavkami. Ich pozornosť upriamili tiež na možnosti investovania a zakladania bankových účtov. Počas diskusie žiakom odpovedali na otázky, ktoré sa týkali najmä sporenia.

 • V priestoroch ŠKD - III. oddelenia sa dňa 5. decembra 2018 konalo školské kolo súťaže v speve ľudových piesní "Slávik školy". Do súťaže sa zapojilo veľa šikovných spevákov najmä z ročníkov 1. - 4. Po súťažných vystúpeniach všetkých prihlásených detí, porota vybrala tých najlepších.

  Vyhodnotenie jednotlivých kategórií:
  I. kategória: (1. roč.)
  1. miesto: Lucia Matejová
  2. miesto: Marcel Kalakaj
  3. miesto: Izabela Segečová


  II. kategória: (2. roč)
  1. miesto: Alexandra Trvalcová
  2. miesto: Aneta Hermanová
  3. miesto: Erika Kováčiková


  III. kategória: (3. - 4. roč.)
  1. miesto: Tomáš Hasil
  2. miesto: Simona Varechová
  3. miesto: Nina Gajdicová


  Cena poroty: Chiara Bogáňová - 8. ročník

  Zloženie poroty: Mgr. Helena Vojteková, Mgr. Zdenka Lisková, Mgr. Brigita Janitová, Mgr. Zuzana Chalanová a Mgr. Jarmila Dočárová.
  Víťazi jednotlivých kategórií boli odmenení diplomami a vecnou cenou a všetci zúčastnení dostali drobnú sladkosť. Všetkým deťom ďakujeme za zodpovednú prípravu a prajeme im ešte veľa úspechov v ďalších speváckych súťažiach. Poďakovanie patrí aj RR pri ZŠ E. A. Cernana za finančné prostriedky na zakúpenie vecných cien.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou E.A.Cernana
  Ústredie 316
  Vysoká nad Kysucou
  023 55
 • 041/4361126

Fotogaléria