Navigácia

Pondelok 28. 5. 2018

Vedenie školy

 

Riaditeľ školy:                       

Mgr. Alojz Žuffa

Zástupkyňa riaditeľa školy:    

Mgr. Zuzana Chalanová

 

Metodické orgány školy:

Metodické združenie:

ved. Mgr. Jarmila Dočárová

PK prírodovedných predmetov:

ved. Mgr. Oľga Babuliaková

PK jazykov spoločenskovedných predmetov:

ved. Mgr. Zuzana Michalisková

PK výchovných predmetov:

ved. Mgr. Brigita Janitová                                     

 

Výchovný poradca:             

Mgr. Ivana Martiaková

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Janka Jurčová

 

 

 

Mapa

Počet návštev: 1080642

**Nachádzate sa na stránke Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou**

Novinky

 • ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou prijme do pracovného pomeru

  - školského psychológa s úväzkom 50% a nástupom ihneď.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • profesijný životopis,

  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

  • doklady o ukončenom vzdelaní

 • Dňa 30. 5. 2018 sa uskutoční Exkurzia Strečno pre žiakov 5. a 6. ročníka.

  Bližšie informácie poskytne Mgr. B. Janitová a Mgr. Z. Michalisková.

 • V súťaži PIKOFYZ riešia žiaci zaujímavé úlohy a merajú si sily s rovesníkmi z celého Slovenska. Pravidelným riešiteľom tejto celoslovenskej súťaže z fyziky je aj žiak našej školy, Stanislav Barčák. V letnej časti 20. ročníka sa umiestnil v kategórii 7 na 4. mieste.

  Ako úspešný riešiteľ má možnosť zúčastniť sa na sústredení, kde sa stretne s podobne talentovanými žiakmi. Veríme, že zažije príjemné chvíle, naučí sa niečo nové a užije si veľa zábavy.

  Žiaka pripravovala Mgr. O. Babuliaková.

 • Úspešní riešitelia celoslovenského korešpondenčného seminára z matematiku sa už môžu tešiť na letné sústredenie. Medzi pozvanými žiakmi z celého Slovenska nechýbajú ani naši talentovaní matematici, Michaela Rosinská a Stanislav Barčák.

  Vďaka svojím vedomostiam a výbornému logickému mysleniu sa v letnej časti 35. ročníka umiestnila M. Rosinská v kategórii 9 na 4. mieste a S. Barčák v kategórii 7 na 13. mieste.

  Prajeme im dni plné matematických hier, tvorivej zábavy a získavania nových vedomostí.

 • Žiaci 1. A triedy sa naučili už aj posledné písmenká našej abecedy, a tak si pre svoje mamičky pripravili malé prekvapenie, vlastnoručne vyrobené pozvánky. Touto malou pozornosťou ich pozvali na posedenie, kde sa chceli pochváliť, ako ich poslúchajú písmenka. Keď nastal očakávaný deň, 16. máj, nedočkaví prváci čakali len na to, kedy sa už vo dverách triedy objavia ich mamičky. Vo vyzdobených priestoroch ich usadili na pripravené miesta a program sa mohol začať.

  Prečítali im príbeh o malom psíkovi, pripravili si básničky, zaspievali pesničky a obdarovali svoje mamičky papierovými tulipánmi a srdiečkami. Na malých detských tváričkách bolo vidieť radosť z toho, že sa ich mamy prišli na ne pozrieť. Usmiate a šťastné mamičky nešetrili láskavými pohľadmi a ich gestá prezrádzali hrdosť na svoje deti.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou E.A.Cernana
  Ústredie 316
  Vysoká nad Kysucou
  023 55
 • 041/4361126

Fotogaléria