Navigácia

Streda 21. 2. 2018

Vedenie školy

 

Riaditeľ školy:                       

Mgr. Alojz Žuffa

Zástupkyňa riaditeľa školy:    

Mgr. Zuzana Chalanová

 

Metodické orgány školy:

Metodické združenie:

ved. Mgr. Jarmila Dočárová

PK prírodovedných predmetov:

ved. Mgr. Oľga Babuliaková

PK jazykov spoločenskovedných predmetov:

ved. Mgr. Zuzana Michalisková

PK výchovných predmetov:

ved. Mgr. Brigita Janitová                                     

 

Výchovný poradca:             

Mgr. Ivana Martiaková

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Janka Jurčová

 

 

 

Mapa

Počet návštev: 1034801

**Nachádzate sa na stránke Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou**

Novinky

 • ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Ústredie 316, Vysoká nad Kysucou prijme do pracovného pomeru

  - školského psychológa s úväzkom 50% a nástupom ihneď.

  Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,

  • profesijný životopis,

  • súhlas so spracovaním osobných údajov,

  • doklady o ukončenom vzdelaní

 • Naši žiaci sa aj v tomto školskom roku zapojili do celoslovenskej on-line súťaže GQIQ. Súťažilo sa jednokolovo - formou testu. Žiaci pracovali samostatne v stanovenom časovom limite, odpovedali formou výberu z možností alebo dopĺňania odpovede. Testy v jednotlivých kategóriách neboli zhodné. O víťazovi rozhodoval celkový počet správnych odpovedí a čas, za ktorý test vyplnili a odoslali.

  Našu školu reprezentovali ôsmi žiaci, z ktorých boli len tí najlepší odmenení certifikátom úspešného riešiteľa.

 • Žiaci z 1.B triedy na hodine prvouky pod vedením Mgr. Rybičkovej spoznávali hodiny a spôsoby merania času. Vo vzdelávaní pokračovali aj v domácom prostredí riešením jednoduchej skúmateľskej aktivity. Za pomoci rodičov vyrábali presýpacie hodiny. Obal hodín tvorili z recyklovateľných materiálov (plastové alebo sklenené fľaše). Ich náplňou boli suroviny z kuchyne - soľ, cukor alebo krupicu.

  Pani učiteľka ďakuje všetkým rodičom za podporu, pomoc a aktívny prístup vo vzájomnej interakcii so školou.

 • Dňa 30. januára sa žiaci 9. ročníkov pod vedením Mgr. Ivany Martiakovej, výchovnej poradkyne, zúčastnili výstavy stredných škôl a zamestnávateľov pod názvom EXPO KARIÉRA ČADCA, ktorú pod záštitou prednostu Okresného úradu Žilina, organizovalo CPPPaP Čadca v spolupráci s ÚPSVaR Čadca. Žiaci mali možnosť stretnúť sa so zástupcami 12 stredných škôl, ktorí prezentovali možnosti štúdia na prezentovanej škole.

  Veríme, že žiakom 9. ročníkov aj táto aktivita pomôže pri výbere tej správnej strednej školy.

 • Žiaci z 5. ročníka sa na hodine geografie pri učive Sopky určite nenudili. Okrem teoretických vedomostí si vyučovanie obohatili vlastnoručnou výrobou sopky a pozorovaním unikania „lávy“ z nej. Za pomoci šumienky (kypr. prášku), vody, octu a červeného potravinárskeho farbiva vyrobili prijateľnú náhradu lávy, ktorá vytekala z modelu po zinscenovaní erupcie.

  Z hodiny pod vedením Mgr. Rybičkovej si žiaci odniesli veľa zážitkov a praktických skúseností.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou E.A.Cernana
  Ústredie 316
  Vysoká nad Kysucou
  023 55
 • 041/4361126

Fotogaléria